Verslag ALV 31 januari 2015

Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse ALV. Voorafgaand aan de vergadering zijn we gaan bowlen in Loosdrecht. Het was een prima activiteit om even los te komen en bij te kletsen. Daarna in de auto richting Nederhorst den Berg voor het formele gedeelte van de dag. De belangrijkste punten die werden doorgenomen waren de verslagen van de secretaris en penningmeester, beleid en begroting voor het jaar 2014-2015. Voor een uitgebreid verslag verwijzen we graag naar de notulen van de ALV. In de pauze was tijd om de foto’s van het afgelopen watersportjaar te bekijken en interesse voor organisatie en deelname aan activiteiten aan te geven. De aanwezige leden hebben een eerste opzet gemaakt, zie de nieuwsbrief voor het overzicht.

Na afloop van de ALV was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. We willen hierbij watersportvereniging De Spiegel nogmaals bedanken voor het gebruik maken van het clubhuis.

Namens het bestuur,

Marc Simon Visser (voorzitter)