Verslag ALV (23 januari 2016)

Afgelopen zaterdag (23 januari 2016) was de ALV. We begonnen met een hele leuke presentatie over wedstrijdzeilen. Zelfs de meest ervaren (wedstrijd)zeilers werden zo af en toe op het verkeerde been gezet. Het was een leuke en leerzame presentatie en voor mensen die nog verder willen oefenen, kijk eens op: www.watersporttest.nl .

Na de presentatie hebben we teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar en alvast vooruit gekeken naar het komende jaar 2016. Dit jaar is een lustrum voor de vereniging. In het najaar (11/12 september) zal een grote activiteit worden georganiseerd, zet het alvast in je agenda.

Voor een uitgebreide beschrijving van de vergadering verwijzen we graag naar de notulen die binnenkort beschikbaar komen.

Na afloop van de vergadering hebben we het glas geheven en met 14 personen afgesloten met een diner.

We kijken terug op een geslaagde dag en hebben veel zin in het komende watersportjaar.

Namens het bestuur,

Marc Simon Visser