Overlijden Edy Jacobs

Afgelopen dinsdag 9 december is Edy Jacobs na een kort ziekbed overleden. We wensen Ali Hindriks sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Edy was nog steeds erg betrokken bij de vereniging en zo mogelijk was hij aanwezig op de jaarvergadering. We gaan hem missen.

Edy wordt komende woensdag 17 december gecremeerd, details op aanvraag beschikbaar.

Namens het gehele bestuur,

Marc Simon Visser