ALV 2017 (21 januari 2017)

Kaart wordt geladen...

Dag/tijd
Data - 21/01/2017
13:00 - 20:00

Locatie
De Otter


ALV van Watersport Vereniging SolVent

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag algemene ledenvergadering (gehouden 23 januari 2016) *
 4. Jaarverslag secretaris *
 5. Jaarverslag penningmeester *
 6. Verslag van de Kascommissie
 7. Verkiezing leden Kascommissie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Organisatie activiteiten
  Pauze
 10. Beleid
 11. Begroting 2016 – 2017
 12. Vaststelling contributie 2016 – 2017
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 * deze stukken kunnen voorafgaande aan de vergadering worden gedownload van het besloten gedeelte van de website of op verzoek worden toegezonden.

** Eigen bijdrage aan het diner is €10,- voor leden

Aanmeldingen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.