Bestuur WSV SolVent

Sinds de bestuursverkiezing op de Algemene Leden Vergadering van 2022 bestaat het bestuur uit:

Van links naar rechts:

Niek Buizer, secretaris,

mail adres: secretaris@wv-solvent.nl

Colette Couwenhoven, algemeen bestuurslid, contacten met Abbott

Nancy Ackermann, penningmeester,

mail adres: penningmeester@wv-solvent.nl

Marc Simon Visser, voorzitter,

mail adres: voorzitter@wv-solvent.nl